EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA

GENEL

Objeleri açık koyu, gölge ve ışık ile çalışma, kompozisyonu renklendirme, desen panosu, desen çizme ve aktarma, polyester süslemede boyama, dekoratif işlemler, el sanatları ürünlerinin bakımı ve korunması.

ALAN

Objeye uygun hazırlık yapan, boyama teknikleri uygulama ve renklendirmesini yapma bilgi ve becerisi kazandırılır.