TELKARİCİ KURSU

GENEL

Bu programda öğrencilere  gümüş telleri eğip bükerek çeşitli desen ve motifler elde ederek bunları bir zemin üzerine ve montör içine kaynak ile birleştirme bilgi ve becerisi kazandırılır.

ALAN

Alaşım metalleri ve kimyasallar, yarı mamul, kuyumculukta kaynak ve telkâri.