KUR'AN-ı KERİM OKUMA (Temel Seviye)

GENEL

Programda, Kur’an-ı Kerim’i düzgün okuyabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

AMAÇ

Kur'an-ı Kerim harfleri ve kelime içinde yazılışları, Kur'an-ı Kerim’deki harekelerin okunuşları, Kur'an-ı Kerim elif-basındaki harf-i med, cezm ve şeddenin yazılışları ve okunuşları, Kur'an-ı Kerim’deki med, çeker işaretleri, Ta-yı merbuta, zamirin yazılışı ve okunuşu, Tenvin, El takısı, Lafzatullah, Hurufu-u mukattaa yazılışları ve okunuşları, namaz duaları, namazdan sonra okunan tesbihatların okunuşu, Fatiha Suresi, Bakara Suresi'nin ilk 5 ayeti, Ayet-el Kürsi Suresi, kısa surelerin yazılışı ve okunuşu.