Arabuluculuk Komisyonu

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiştir.

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk uyuşmazlıklarının  arabuluculuk yoluyla  çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiştir.

12/10/2017 tarihli ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile idarelerin taraf  ve kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya iş veren alacakları ile işe iade taleplerine dair uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak belirlenmiştir.

6325 sayılı Kanun'un 15'inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca Başkanlık Makamından alınan onay ile arabuluculuk müzakerelerinde idareyi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

Arabuluculuk Komisyonunun sekretarya işleri, Hukuk İşleri Müdürlüğü sekretaryası tarafından yerine getirilmektedir.

Komisyon İrtibat Bilgileri

Adres : Çankaya Mah. Gaffar Okan Cad. No: 3

Karaköprü Şanlıurfa

Tel : 0 414 347 72 38

E- Posta : info@karakopru.bel.tr 


Diğer İçerikler